close
تبلیغات در اینترنت

ارسازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت تا " مقاومت " _نمودار دگردیسی در فرقه رجوی

من زهرا معینی ، خواهان یک مناظره ای تلویزیونی رودررو و مستقیم با ریئس جمهورمادالعمر و(مسئول شورای ملی مقاومت) هستم
صدای زنان - امروز : دوشنبه 01 بهمن 1397
تبلیغات در سایت

مترجم سایت

۲
۱
basn

ارسازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت تا " مقاومت " _نمودار دگردیسی در فرقه رجوی

ارسازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت تا " مقاومت " _نمودار دگردیسی در فرقه رجوی

نمودار  دگردیسی _ چگونه  سازمان مجاهدین به " مقاومت " کاهش یافت ؟  


ارشیا ارشادی 2016/07/26 


به یاد همه مدافعان میهن که 28 سال پیش درچنین روزهایی پوزه مهاجمین رجوی _ صدام را درپای تنگه چهارزبر به خاک ذلت  مالیدند 
به یاد امیر دلاورارتش ایران سپهدار علی صیاد شیرازی 


مقدمه _ گروهک خشونت گرا وتروریستی رجوی ازسال 1358 تاکنون به چندین نام ونشان خوانده شده است _ اعضای این گروهک ( شاخه رجوی  درسال 1358  درزمان بازتاسیس نام قبلی این گروهک متلاشی درسال 1350  را  برآن نهادند _ به این نام به نام هایی چون ا " شورای ملی مقاومت" _ ارتش آزادیبخش _ فرقه رجوی نیز اطلاق گردید _ بعد از سال 2003 وتسلیم وخلع سلاح و پس از درخواست امریکا مبنی بر انحلال این گروه درسال 2010 _ همه نام های گذشته به دست فراموشی سپرده گردیدند.
 وچنین شد که رهبران گروه به" شورای ملی مقاومت"  بسنده نمودند _ اعضای سابق ومنتقدین این گروه نیز نام واقعی " فرقه تروریستی رجوی " را  با توجه به تشکیلات فرقه ای مناسب این گروه تشکیل داده و آنرا صدانمودند _
 پس از سقوط قلعه مخوف اشرف درسال 2013 کم کم نام این گروه نیز دم بریده والکن شد و طی دهسال گذشته مریم رجوی به اجبار محدودیت این گروه تروریستی  توسط دولت ها وبی محلی شخصیت ها وگروه ها به این باند  تنها به  نام بی معنا ونامفهوم "مقاومت " درسخن پراکنی های خود بسنده می کند .
چگونگی دگرگونی درنام  این گروهک تروریستی_ وماجرای " شورای مقاومتی " که دیگر وجود خارجی ندارد وبهمین دلیل تنها " مقاومت " خوانده می شود نکات مورد بررسی دراین را تشکیل می  دهد .

 ازشورای ملی مقاومت دیروز تا " مقاومت " امروز 
بر ای بررسی زمینه تشکیل  این شورا درابتدا باید اشاره  کوتاهی  به رخداد های تاریخی دهه شصت درایران نمود 

1 _  برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری درایر ان ( 5 بهمن 1358)_ 
 مسعود رجوی پس از خط خودرن نامش ازطرفداران سازمان  بطور غیر مستقیم خواست به ابولحسن بنی صدر رای بدهند .
توضیح اینکه حذف مسعود رجوی یکی ازاشتباهات مسئولین وقت حکومت ایران بود چراکه میزان پایگاه این گروه درمیان مردم درهاله  ای از ابهام قرارگرفت _ این اشتباه درانتخابات مجلس تصحیح شد وبی پایگاهی این گروه دربین مردم کاملا مشخص گردید .
2 _  بیست وچهارم اسفند 1358 برگزاری اولین انتخابات مجلس نمایندگان دایران _ 

گروه رجوی دراین انتخابات پرتلاش شرکت نمود وبرای تعداد قلبل توجهی ازشهرها کاندیدا اعلام کرد _ ازمیان ده ها کاندیدا تنها مسعود رجوی با حمایت دیگر گروه ها توانست با حدود نیم ملیون رای به دور دوم برود ودرور دوم ارای او به 300 هزار کاهش یافت واز دورخارج شد _ درحقیقت انتخاب مجلس خبرگان و مجلس  دو فرصتی بود که اینگروه " میزان وزن سیاسی " خودرا به آ رای عمومی گذاشت _ گرچه درهردو انتخابات با شکست کامل مواجه گردید _مسعود رجوی درفاصله بین دودوره انتخابات گفت : حتی به دست آوردن یک کرسی درمجلس برای ما اهمیت فراوان دارد .

3 _30 مهرماه 1359 تهاجم نظامی ارتش صدام به ایران واشغال تعدادی ازشهرهای جنون وغرب توسط متجاوزین 
4 _ 17 شهریور 1359 _ 22 بهمن 1359 _ 14 اسفند 1359 >>>> نزدیکی گام به گام گروه رجوی به بنی صدر _ این نزدیکی در14 اسفند 1359 درمراسم سخنرانی بنی  صدر دردانشگاه تهران به اوج خودرسید و رسمی وعلنی گردید

 5 _  بیستم خرداد ماه 1360 لغو انتصاب وبرکناری ابوالحسن بنی صدر ازفرماندهی کل قوا توسط رهبر ایران اقای خمینی
 و اغاز بررسی کفایت رئیس جمهور درمجلس نمایندگان .
6 _ 28 خرداد 1360  انتشار اعلامیه شماره 25 گروه رجوی مبنی آغازرودررویی با حکومت و عملیات تروریستی آنهم  درزمان تداوم جنگ عراق وایران
7 _ 30 خرداد 1360 راه پیمایی حدود 4 هزار تن ازاعضا وهوادران نیمه مسلح گروه رجوی درتهران در
8 _ 31 خرداد 1360  برکناری وعزل رئیس جمهور بنی صدر توسط اکثریت نمایندگان مجلس 
9 _  ششم مرداد 1360 فرار بنی صدر _ رجوی پس از سرقت یک هواپیمای سوخت رسان ازایران وورود به خاک فرانسه 

 تشکیل دهندگان  شورای ملی مقاومت 
بنی صدر که پس ازبرکناری  قانونی  فرار ازایران همچنان خودرا رئیس جمهورایران می خواند پس از استقرار در پاریس مسعود رجوی را به نخست وزیری خود برگزید _ دختر جوان خود فیروزه را  به عقد با او مجبور کرد ومهریه این پیوند زناشویی راهم آزادی ایران تعین نمود ( ! ) 
درشهریور 1360 بنی صدر _ رجوی تاسیس  شورای ملی مقاومت را بعنوان دولت درتبعید جمهوری دموکراتیک اسلامی  اعلام وازشخصیت ها وگروه های برون مرزی خواستند به این شورا بپیوندند 
پس از فراخوان تعدادی از شخصیت ها وگروه ها به این شورای رجوی _ بنی صدر پیوستند _ استقبال کنندگان اولیه که تا دیماه 1360 به این شورا پیوستند  عبارت بودند از : 
1- فرقه تروریستی رجوی 
2- حزب دموکرات کردستان ایران 
3 _ شورای متحد چپ ( خانبابا تهرانی )
4 _جبهه دموکراتیک ایران ( متین دفتری _ برومند )
5 _ جنبش دموکراتیک انقلابی ( حسن ماسالی )
6_ حزب کار ایر ان_ حمید بهمنی  ( چیتگر ) 
7 _ سازمان اتحاد برای کار ( مرتضی محیط )

توضیح اینکه به جز  فرقه رجوی وحزب دموکرات کردستان ایران بقیه این نام ها همه افرادی بودند که برای خود گروه وسازمان تخیلی ساخته بودند  که  حتی درحد یک انجمن کوچک  هم عضو   نداشتند .

افراد پیوسته به این شورا 
جلال گنجه ای ( عضوفرقه رجوی )
محمد علی شیخی ( هوادار فرقه رجوی )
ابراهیم مازندرانی ( عضو فرقه رجوی )
ناصر پاکدامن
کامبیزروستا  
کاظم باقرزاده 
منوچهر هزارخانی (هوادار فرقه رجوی )
اصغر ادیبی ( عضوفرقه رجوی ) 
ابولحسن بنی صدر 
مهدی سامع و همسرش زینت میر هاشمی که خودرا چریک فدایی سابق جازده وبعنوان "دونفرپیروبرنامه هویت " درخدمت فرقه رجوی وشورای او قرارگرفتند .
در بهمن ماه 1360 اولین جلسه این شورا درپاریس برگزار گردید ودوماه طول کشید ( ! ) پیداکنید پرتقال فروش را ؟
نتایج این دوماه برگزاری شورا درپاریس 
الف _ مواد الحاقی واصلاحی برنامه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران دردوران انتقال 
ب _ اساسنامه شورای مقاومت 
پ_وظایف مبرم دولت موقت 
مسئولیت تشکیل دولت موقت وتعین وزرا بعهده مسعود رجوی می بادشد !

اهدافی که مسعود رجوی درنزدیکی با بنی صدر وتشکیل شورا دنبال می نمود 

همانگونه که در بالا اشاره شد انتخابات مجلس نشان داد که فرقه رجوی هیچ پایگاهی حتی درحد یک کرسی در مجلس ایران درمیان مردم نداشت وبهمین دلیل به رئیس جمهور بنی صدر نزدیک شد واورا فریب داد تا به خیال خود با وزنه بنی صدر حکومت را سرنگون کند ! _ پس ازشکست وفرارازایران هم همچنان درپشت بنی صدر پنهان شد تا با استفاده ازمنصب ریاست جمهوری مخلوع همچنان از او برای جمع نمودن شخصیت ها وگروه ها بعنوان " اپوزسیون " استفاده نماید
چنین شد که خود رابعنوان " نخست وزیر بنی صدر " به جمع ایجاد شده تحمیل نمود 

رو شئن نقشه رجوی برای تسلط برشورا وشروع ازهم پاشیدگی این جمع 

مسعود رجوی که تشنه قدرت حتی درحد یک صندلی مجلس بود اکنون نقشه ای اطراحی وپیاده می کرد تا به تسلط کامل او به شورا منجر شود ودراین  راستا تمامی اعضای فرقه راکه توانسته بودند به خارج بگریزند خود راسا " به عضویت شورا "  درمی اورد وبدین ترتیب توانست اکثریت کرسی های لازم را دراین شورا به دست آورد 
ولی این شگردها ونقشه های رجوی ازدید اعضای وگروه های مستقل " به دور نبود وآنها  اعمال رجوی را تحت نظر داشتند 

ملاقات پنهانی با طارق عزیر وزیر امور خارجه عراق بدون اطلاع شورا 

مسعود رجوی که توانسته بود با تقلب اکثریت شورا را بدست اورده و" به دامادی رئیس جمهور سابق برسد "سرمست از این قدرت پوشالی بدست آورده درتاریخ 19 بهمن 1361 با" طارق عزیز "ملاقاتی در پایگاه تروریستی اوور بعنوان نخست وزیر ومسئول شورا انجام داد _ همانگونه  که بعدها مشخص شد مسعود رجوی قبلا با عراقی ها ملاقات پنهان داشته وازصدام حسین تقاضای کمک  نموده بود ودرحقیقت دراین ملاقات طارق عزیر ازطرف صدام موافقت خودرا با انتقال سازمان به عراق به آگاهی مسعود رجوی رسانده بود _ حقایقی که مسعود رجوی با دجالیت وشیادی از شورا پنهان  می نمود . 

آغاز شکاف وریزش ونابودی شورا واخراج رجوی ازفر انسه 

قدرت طلبی و تلاش های رجوی برای تسلط کامل ودائمی برشورا اما باعث شروع اعتراضات اعضای شورا گردید و چنین شد که درابتدا "حزب دموکرات کردستان "  ودردامه شخصیت های پیوسته به شورا جدایی خودرا ازاین جمع رجوی ساخته اعلام نمودند _ اخراج مسعود رجوی توسط دولت فرانسه باعث تسریع انتقال او ونزدیکانش به عراق گردید 
درواقع زمانی پس ملاقات بدون اجازه با طارق عزیر و خودسری ها وخودرایی ها تقریبا تمامی اعضای پیوسته به " شورای رجوی _ بنی صدر "  جدا گردیدند وبه قول معروف " علی ماند وحوضش  " 

شورای جدید فرقه رجوی پس از فروپاشی کامل 

تاسال 1362 تمامی افراد وگروه های مستقل ازشورای ملی رجوی جداشدند  و باقی مانده عبارت بودند از اعضای درجه یک ودو وسه فرقه رجوی وتنی چند از مواجب بگیران همانند 
منوچهر هزارخانی _ جلال گنجه ای _ علی شیخی _ ابراهیم مازندرانی _ مهدی سامع _ زینت میرهاشمی _ اصغر ادیبی _ حسن نایب آقا وو  که همگی ازاعضای این فرقه بوده ویا به دلائلی ازجمله مسائل مادی جذب این گروه گردیده اند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


واکنش ناتالی گوله نائب رئیس کمیته امورخارجی سنای فرانسه به نزدیکی عربستان به فرقه تروریستی رجوی >>> ناتالی گوله و نزدیکی مرتجعین عرب به فرقه رجوی 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ازشورای ملی   مقاومت  تا   " مقاومت "  ( نام مستعارفرقه رجوی )

دگردیسی وتغییر از سازمان مجاهدین خلق تا.............. " مقاومت " 

اگر به سخنان  13سال گذشته مریم رجوی دقت کنیم او هیچگاه درمراسم رسمی نامی از" سازمان مجاهدین " برلب نرانده و ازشورای مقاومت و درادامه از  " مقاومت " نام می برد که تنها نام مجاز برای فرقه رجوی است 
درواقع کلمه وصفت  نامشخص ونامفهوم وبی معنای " مقاومت " نام مستعاری است برای فرقه رجوی

مریم بااین کار هم درحد مجاز خود حرکت می کند و هم بطور غیرمستقیم آگاهی رسانی می کند که دیگر جمعی به نام " شورای مقاومت " وجود خارجی ندارد چراکه درصورتیکه ادعا ی شورا کند موظف است که نام تشکیل دهندگان شورا را به آگاهی همگان برساند وبهمین خاطر چون شورا به معنای چند انجمن وگروه وباندی را دراختیار ندارد بهمین کلمه گنگ " مقاومت " بسنده می نماید .
بکارگیری کلمه " مقاومت " بنا برتعریفی روشن تر پایان وانحلال کامل " سازمان مجاهدین "  وبه طبع آن کنار رفتن مسعود رجوی بصورت ظاهری است _ موضوعی که دردونوشتار پیش بدان پرداختم

رمزگشایی سخنان ترکی بن فیصل درگردهمایی فرقه رجوی قسمت 1و2فرقه رجوی وتلاش بی سرانجام جهت بازگشت به فاز سیاسی 

پس از تسلیم وخلع سلاح  وتعهد به امریکا درسال 2003 جهت طرد وترک ترور وترورییسم 
پس از تعهدات بسیار برنفی خشونت وتروریسم در" دادگاه پوئک بریتانیا " 
پس از اجبار به ترک قلعه مخوف  اشرف و اخراج از عراق وانتقال بقایای فرقه به آلبانی 
پس از اعلام رسمی انحلال سازمان وحذف مسعود رجوی 
وسرانجام پس از تعهدات متعددی وپنهانی  که فرقه رجوی درمقابل  امریکا واروپا بعهده گرفته است

همه اینها باعث گردیده که فرقه رجوی تلاش کند با حذف مسعود رجوی وبرچهره زدن نقاب تمدن ودفاع از حقوق بشر ( ! ) ادعا کند که دچار تغییر ودگرگونی گشته  و از تروریسم فاصله گرفته است _  ولیکن 
 اولا .........
چنین ادعایی البته با توجه به ماهیت این فرقه وپرونده قطور سه دهه خیانت وجنات واعمال تروریستی غیرممکن است 
سران فرقه تروریستی رجوی تنها می توانند اظهار پشیمانی وندامت خودرا دردادگاه های رسیدگی به جرائم سازمان یافته گروه مطرح نمایند 

دوما 
 اینها همچنان گروهی گروگان واسیر محروم دراختیار دارند که تداوم این گروگانگیری با ادعای رعایت واحترام به حقوق بشر منافات دارد
888888888888888888888888888
 یک یاد آوری  _ برای تدوین وتکمیل این متن ازکتاب " مجاهدین در آئینه تاریخ " تالیف آقای علی اکبر راستگو بگونه آزاد بهره برداریگردیده است که جای سپاسگزاری دارد  .

به امید آزادی همه اسیران وگروگان ها ودستگیری ومحاکمه سران فرقه رجوی

باش تاصبح دولتت بدمد       کاین هنوز از نتایج سحراست 

نوشتن دیدگاه

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تمام حقوق ترجمه قالب برای rr محفوظ است.