close
دانلود آهنگ جدید

چیدن تمام تخم مرغ ها درسبد سوراخ حکومت عربستان!

من زهرا معینی ، خواهان یک مناظره ای تلویزیونی رودررو و مستقیم با ریئس جمهورمادالعمر و(مسئول شورای ملی مقاومت) هستم
صدای زنان - امروز : سه شنبه 12 فروردین 1399
تبلیغات در سایت

مترجم سایت

۲
۱
basn

چیدن تمام تخم مرغ ها درسبد سوراخ حکومت عربستان!

خانم دولت نوروزی ، نماینده ی فرقه ی رجوی در انگلستان ، مصاحبه ی مفصلی را با روزنامه ی الیوم عربستان انجام داده که من هرچه خواستم با خلاصه کردن آن وجلوگیری از پرچانگی این خانم ، اززحمت خوانندگان کم کنم، بیشتر از این موفق نشدم و نقدی که ذیلا میشود، اجبارا طولانی شد!

خانم دولت نوروزی میگوید:
" خانم نوروزی در گفتگویش با روزنامه ”الیوم “تأکید کرد که تحولات داخل ایران و جامعه بین‌المللی، بیانگر ضرورت تغییر رژیم بیش از هر وقت دیگر می‌باشد، و تصریح نمود که زمان تغییر این رژیم فرا رسیده است و جامعه بین‌المللی لازم است از خواستهای مردم ایران و اهدافش برای محقق نمودن آزادی و احترام به حقوق‌بشر و دموکراسی و جدایی دین از دولت، کمک نماید ".
برخلاف نظر آرمانی! این خانم ، تحولات داخل ایران درمقایسه با سال های وجود تحریم ظالمانه ، روبه بهبودی است که مسلما برای جبران این ضررها وخرابی ها، به کار وکوشش چندین ساله نیاز بوده وگریزی ازآن نیست وبنظر می رسد، برای حکومت ایران ، جبران این ضررها، بمراتب راحت تر از سرنگون شدن است!
به تحولات بین المللی ومنطقه ای هم که برسیم، چیزی را جز عقب نشینی های پیروزمندانه ی سلطه گران وطمع کردن دوباره ی آنها وبرهم خوردن اتحادها وبرقراری اتحادهای جدید و ... که نتیجه اش گرفتار شدن دراین دور تسلسل است ، مشاهده نمیکنیم!
اوضاع منطقه درمقایسه با سال های قبل ، چرخشی مثبت بنفع نیروهای غیرمداخله گر درامور کشورها دارد و درمقایسه ی وضع حال دولت سوریه که نخستین سنگر مقاومت دربرابر تجاوزگری های صهیونیست هاست ، باوجودی که هنوز مطلوب نیست ، بهتر از گذشته بنظر می رسد!
عربستان از روی ترسی که فکر میکند که درحال ازدست دادن  موقعیت ممتازش ، پیش آمریکاست  و دست به ماجرا جوئی دریمن وسوریه زد، چیزی بدست نیآورد واز سر ناچاری نماینده ای به مراسم خیمه شب بازی های مریم در19 تیر درپاریس فرستاد که بلکه یک آتوی کوچک برای جنگ روانی با ایران بدست آورد که با مطرح کردن مرگ مسعود رجوی، کار را خرابتر نموده و اینجا باردیگر " سکنجبین صفرا فزود)!
دولت خانم دوباره میگوید:
" ...وی تأکید کرد در چشم‌انداز آینده هیچ امیدی به اصلاح این رژیم و یا جستجو برای راه‌حل در داخل آن وجود ندارد، چشم‌انداز آینده، سرنگونی این رژیم بدون هیچ تردیدی با تمامی جناحها و باندهایش خواهد بود. چرا که آنها نقش بسیار زیادی در ... و صدور تروریسم به منطقه طی بیش از سه دهه داشته‌اند ".
این که این خانم با این تحلیل های خیالی باین نتیجه برسد، دور از ذهن نیست!
اما بانی ومجری اصلی تروریزم، همان هایی هستند که باند منسوبه ی این خانم به دست وپای شان افتاده است.
بازها معروض افتاده که تروریزم غالب فعلی جهان ، ازنوع تکفیری آن است که توسط همین مخاطبان وممدوحان دولت نوروزی درافغانستان ایجاد شد وهیچ ارتباطی با ایران ندارد!
خانم نوروزی میگوید:
" ... بسیار از مسئولان عرب امروز این حقیقت را درک کرده‌اند که رژیم ضدبشری آخوندی از هیچ حمایتی در داخل ایران برخوردار نیست و تنها با استفاده از اهرم سرکوب و صدور تروریسم و جنگ‌افروزی در کشورهای خاورمیانه است که به عمر حاکمیت در حال احتضار خود ادامه می‌دهد، اگر استفاده از این اهرمها نبود مدتها بود که سرنگون شده بود... اکنون زمان آن رسیده که کشورهای عربی سرنوشت خود را در رها نمودن مردم منطقه و مسلمانان و سایر پیروان ادیان دیگر ترسیم کنند و این از طریق پشتیبانی از مقاومت ایران در سرنگونی این رژیم است ...".
یعنی این مسئولین عرب، حضور پرشکوه مردم ایران درپای صندوق های رای را نمی بینند؟!
 دیگر اینکه مگر این ایران است که قصد ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را داشته وناچار به جنگ افروزی شده است!
هدف شما ازخارج ساختن اسرائیل وشرکاء از انظار عمومی و متهم کردن ایران بجای این رژیم متجاوز چیست؟!
دیگر اینکه مگر کشورهای عربی حال وروز بهتر ازایران دارند که بخواهند با سرنگون کردن حکومتآ با کمک باند رجوی، به چیز جدیدی دست یابند؟!
یعنی میخواهند ایران را هم مانند خود ارتجاعی تر کنند؟! ایرانی که با وجود ده ها انتقاد از آن، ازنقطه نظر تعاریف دانشمندان مردمی وجامعه شناسان، ازهر حیث وهرجهت، بارها پشرفته تر ازآنهاست!
این اربابان شما، چه نفعی در برقراری دموکراسی درایران دارند. درحالی که رابطه ی خود آنها با دموکراسی مانند رابطه ی جن وبسم اله است؟!
همچنین:
" ...  در یک کلام آلترناتیو مقاومت مردم ایران در این گردهمایی بزرگ به دنیا به اثبات رسید صحت حرفش و صلاحیت و اعتبار و مقبولیتش چه در بین مردم ایران و جامعه ایرانیان در داخل و خارج کشور و همچنین در سطح گسترده بلحاظ بین‌المللی ".
این مقبولیت تنها دردنیای تصورات شماست وگرنه ما بعنوان داخل نشینان که نیک وبد حکومت ایران را بهتر ازشما دیده وارزیابی عینی تری نسبت بدان داریم، نشانی ازاین مقبولیت داخلی شما ندیده و جنس این اعتبار بین المللی هم برما روشن است:
جناح های هارتر امپریالیزم وصهیونیرم جهانی درکنار ارتجاع منطقه،  که دشمن اصلی هرنوع جامعه ی بی طبقه درسراسر جهان هستند، از شما حمایت زبانی وعملی کرده وبدین وسیله ثابت میکنند که باند رجوی سازمان مجاهدین خلق را بلعیده واعتقادی به برقراری " جامعه ی بی طبقه ی توحیدی" ندارد ودراصل سازمانی با آن مشخصات دهه ی 40 و50، وجود خارجی ندارد!
اگر شما این استحاله را می پذیرید، راهتان هموار وعزم تان استوارتر باد !!
خود زنی این نوچه ی رجوی ها بشکل زیر ادامه پیدا میکند:
" ... طبیعتاً خیلی روشن است که بسیار بسیار مهم و ارزشمند است حمایتهای کشورهای عربی از اهداف این مقاومت برای سرنگونی این رژیم، برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واقعی در ایران بسیار مهم است ...بنابراین من فکر می‌کنم زمان آن رسیده که کشورهای عربی سرنوشت خودشان و کشورهای منطقه را به‌دست بگیرند و بتوانند مردم منطقه، مسلمانان و بقیه اقشار و بقیه ادیان مختلف از کشورهای منطقه را از شر وجود این رژیم که به واقع مثل یک اختاپوس، مثل یک غده بزرگ سرطانی، به جان مردم منطقه افتاده را با کمک مقاومت ایران از میان بردارند...".
چگونه ممکن است که این کشورهای عربی مرتجع ، از باند رجوی حمایت کنند؟!
غیر ازاین است که همجنس ومرتجع و زائده ی دنیای سلطه گران باشند؟!
دراینصورت آیا می خواهید بازهم به خودتان افتخار کنید؟!
این سران کشورهای عربی چه احتیاجی به آزادی ودموکراسی دارند؟!
آیا قرار است که با حمایت ازآزادی ودموکراسی، دست به انتحار بزنند؟! دیوانه شده اند ویا آمال شیطانی خود را در وجود باند رجوی مشاهده می کنند؟!
آیا  سرنوشت ولگام این کشورهای عربی دست ایران است که بخواهند این لگام را پاره کرده وبه آزادی واستقلال برسند!
بدنبال بدست گیرنده ی این لگام بروید و سران سلطه گران را دربین آنها مشاهده کنید وخواهید دید که این جلودار، دنیای غرب است و ایران نیست!!
خانم نوروزی به جاسوسی های تشکیلات رجوی ، اینگونه افتخار میکند:
"  ... طی بیش از سه دهه افشاگریهای مستمر این مقاومت اسناد و مدارکی که در اختیار نهادهای بین‌المللی به‌ویژه ارگانهای مختلف سازمان ملل و هم‌چنین سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشری قرارداده تا کنون منجر به تصویب ۶۲قطعنامه در نهادهای مختلف سازمان ملل در محکوم کردن جنایتهای رژیم آخوندی ".
تمامی این برنامه ها درخدمت تحریم ظالمانه ی هرچه بیشتر مردم ایران بوده و اتفاقا خلق قهرمان بوده که متضرر شده و دانشمندانی که از اقشار پایینی جامعه برخاسته بودند، ترور شدند وقس علیهذا...
اعلام علنی وبی تعارف  ارباب جدید:
" ... یک جبهه متحد علیه این رژیم و مزدوران و گروه‌های تروریستیش تشکیل بدهیم که به کمک همدیگر و به‌ویژه با ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی بتوانیم سیاست قاطعیت در مقابل این رژیم را اعمال کنیم. ..و به نظر ما نباید در انتظار اروپا و یا آمریکا نشست بلکه این در توان خود ما با رهبری ائتلاف کشورهای اتحاد عرب به رهبری عربستان امکانپذیر است و می‌تواند محقق شود ".
تشکیل جبهه به رهبری عربستان مرتجع تر ازهمه و تروریست پرور!! آنهم برای آزادی ایران واعراب؟؟!!!
 این یکی مبارک تان باد و از کسانی که بخاطر دستمالی حاضر به آتش زدن بازار قیصریه هستند، انتظاری جز این نمیتوان داشت!
افتادن به یاد خلق های عرب ، با ایجاد جبهه به رهبری عربستان:
" ...بنابراین خلقهای عرب کشورهای منطقه در تمامی زمینه‌ها می‌توانند نقش کیفی ایفا کنند و بخواهند از دولتهای عربی، از اتحادیه عرب، قاطعیت نشان بدهند و هیچ‌گونه پشت سیاست مماشات کشورهای اروپایی و آمریکا تأخیر و تعلل نداشته باشد. بلکه برعکس خودشان قدم پیش بگذارند و سرنوشت و آینده مردم و کشورهای منطقه را به‌دست بگیرند ...".
یعنی خلق عرب باید ازدشمنان خود که همان شیوخ مرتجع وسران سلطه گرآمریکا و اروپاست، درخواست کنند که برای آزادی آنها- که این آزادی ازطرف همان ها سلب شده- کمک کنند؟!
خواب نما که نشده ای خواهر؟!
خلق عرب مورد نظر شما، اگر قاطعیت نشان دهند ، باید دردرجه ی اول این سران خود را از صحنه جارو کنند وشما مطمئنا این را که نمیخواهید خواهر؟!
صابر
 

نوشتن دیدگاه

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تمام حقوق ترجمه قالب برای rr محفوظ است.