close
تبلیغات در اینترنت

زندان لیبرتی

من زهرا معینی ، خواهان یک مناظره ای تلویزیونی رودررو و مستقیم با ریئس جمهورمادالعمر و(مسئول شورای ملی مقاومت) هستم
صدای زنان - امروز : دوشنبه 01 بهمن 1397
تبلیغات در سایت

مترجم سایت

۲
۱
basn

مسعود رجوی,فرقه رجوی,زندان لیبرتی,

در استراتژی ترور حاج مسعود رجوی همیشه در لانه امن و اعضای اسیر قربانی خشونت میشوند

در استراتژی پرهیز از خشونت، رهبران همیشه در صف مقدم مبارزه قرار دارند و در این راه زندان و آسیب های زیادی را به جان می خرند. سمبل چنین رهبرانی مصدق و امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران هستند. ولی از سوی دیگر در استراتژی خشونت و ترور همیشه رهبران در منطقه ای امن قرار گرفته و اعضای عادی قربانی استراتژی ترور و خشونت می شوند. سمبل چنین رهبر 

ادامه مطلب

دسته بندی :